Comitè tècnic

Esteu aquí

El Comitè tècnic està format pels referents dels set territoris de la CTP, i té com a funció orientar i fixar prioritats.

Referents OPCC

 • Meritxell CUYAS, Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Govern d'Andorra
 • Toni MOLNE, Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Govern d'Andorra
 • Nélida GARCÍA, DG Sostenibilidad y Medio Ambiente – Gobierno de Aragón
 • Lluís GUITARD, Oficina Catalana del Canvi Climàtic - Departament de Territori i Sostenibilitat - Generalitat de Catalunya
 • Iñaki AIZPURU, Ihobe, Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa / Sociedad Pública de Gestión Ambiental
 • Marian BARQUIN, Ihobe, Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa / Sociedad Pública de Gestión Ambiental
 • Pedro ZUAZO, Dirección general de Medio Ambiente y Agua - Gobierno de Navarra
 • Jokin DEL VALLE, Dirección general de Medio Ambiente y Agua - Gobierno de Navarra
 • Gloria PAULHE, Direction des Relations Européennes et Internationales, Site de Toulouse, Région Occitanie
 • Judith MALLET, Direction de la Transition écologique et énergétique
 • Ludovic LAREYNIE, Pôle Affaires Européennes et Internationales Conseil Régional Aquitaine
 • Yohana CABARET, Comité Scientifique Régional sur le Changement Climatique, AcclimaTerra
 • Jérémy AMOREAU, Chargé de mission coopération transfrontalière et atlantique - Service Europe Pôle Europe et International

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CAMBI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactà