OPCC2

Esteu aquí

Mecanisme de financament: 
Poctefa Interreg 65% i cofinançament de la CTP i de la Fundació Biodiversitat.
Data d'inici: 
06/2016
Cap de fila: 
CTP (Comunitat de treball dels Pireneus)
Nom de la coordinadora: 
Idoia Arauzo
Persona de contacte: 
Idoia Arauzo
Enviar un missatge: 

Objetius

L’objectiu general de l’OPCC-2 és estudiar i comprendre l’evolució del clima als Pirineus per reduir la vulnerabilitat dels sistemes naturals i humans als impactes del canvi climàtic i donar suport a la seva adaptació als seus efectes negatius, mitjançant la transferència de coneixement.

Per tal d’assolir aquest objectiu general, l'OPCC-2 ha definit, al seu torn, tres objectius estratègics o específics

Objectiu estratègic 1

Identificar, analitzar i facilitar les bases del coneixement científic sobre els principals impactes del canvi climàtic als Pirineus, així com sobre la vulnerabilitat dels principals sistemes naturals i socioeconòmics a aquests impactes

Objectiu estratègic 2

Desenvolupar eines i metodologies que facilitin la presa de decisions en matèria d'adaptació al canvi climàtic i difondre els resultats de les investigacions de referència als diferents actors socioeconòmics enllaç del territori

Objectiu estratègic 3

Donar visibilitat europea i internacional al massís pirinenc en matèria d'observació i adaptació al canvi climàtic, en un context de cooperació transnacional.

Accions del projecte

Des d'un punt de vista més operatiu, i per a la consecució de cada un dels objectius estratègics, s'han plantejat un total de cinc accions, que comprenen al seu torn diferents activitats específiques

Aquesta acció consisteix a assegurar la correcta coordinació, promoció i dinamització del conjunt d'activitats i accions contemplades en el projecte OPCC, incloent-hi les interaccions amb els projectes associats.

Per al desenvolupament d'aquesta acció l’OPCC2 es basa en una estratègia de comunicació i transferència del coneixement i dels resultats capitalitzats. Per a això, són previstes les següents activitats:

 • 1 nou portal d'informació en línia que inclourà un geoportal i un apartat de ciència ciutadana. Aquest portal acollirà informació rellevant i accessible sobre impactes, vulnerabilitats i adaptació al canvi climàtic;
 • 2 col·loquis internacionals sobre canvi climàtic en territoris de muntanya (un a l’inici i un al final del projecte);
 • 6 tallers regionals sectorials participatius adreçats als actors enllaç del territori;
 • participació en esdeveniment i fòrums en el massís pirinenc;
 • participació en xarxes pirinenques internacionals sobre canvi climàtic.

Consisteix en el seguiment, posada en comú i valorització de coneixements científics clau per a l’orientació de les polítiques d’adaptació.

Els blocs temàtics abordats en el context de l’OPCC 2 són:

 
 • Clima
 • Cicle hidrològic
 • Boscos
 • Ecosistemes sensibles d'alta muntanya
 • Biodiversitat
 • Riescos naturals
 • Turisme
 • Població y salut
 • Agropastoralisme
 • Energia

Aquesta acció generarà els següents productes:

 • un catàleg de Bones pràctiques d’iniciatives d’adaptació als Pirineus i en altres zones de muntanya i
 • un marc metodològic i participatiu amb els actors enllaç del territori

A través d’aquesta acció es posarà a disposició dels agents interessats eines i informació innovadora que afavoreixin l’impuls d’iniciatives i accions sobre canvi climàtic. Aquestes eines són:

 • un informe sobre “Canvi climàtic als Pirineus”, sobre l’estat de la qüestió als Pirineus
 • una anàlisi sinòptica i posada en comú dels Plans i Polítiques regionals d’adaptació al canvi climàtic en relació a la zona pirinenca.
 • una anàlisi de fórmules de cooperació amb actors enllaç en el territori
 • un informe final sobre “Adaptació al canvi climàtic als Pirineus” amb els resultats finals del projecte i amb la capitalització dels resultats d’altres projectes relacionats.

Presupuesto

Pressupost total: 1.173.919,5 €
FEDER: 763.047,6 €

Durada

Inici: Juny 2016
Final: Juny 2019

 

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

Comitè tècnic i Comité executiu

Govern d'Andorra Région Nouvelle-Aquitaine Gobierno de Aragón Generalitat de Catalunya Eusko Jaurlaritza | Gobierno Vasco Occitanie Nafarroako Gobernua | Gobierno de Navarra


Comitè de coordinació i socis del projecte OPCC2

FORESPIR CTP Universidad Zaragoza IPE - CSIC Conservatorie Botanique National EEAD - CSIC brgm


Cofinançadors del projecte OPCC2

Occitanie alima'agri POCTEFA Fundación Biodiversidad PIMA adapta

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar