Bones pràctiques

Esteu aquí

A continuació trobareu una llista de bones pràctiques. Podeu filtrar les bones pràctiques per sector o segons el tipus, i accedir a les fixes d'informació a través de la llista o directament en el mapa.

Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Sectores política EU: 
agricultura y biodiversidad
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
En ejecución
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Gelades
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Turismo
Sectores política EU: 
otros (turismo)
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2018-2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Escassetat hídrica
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Recursos hídricos
Turismo
Sectores política EU: 
reducción de riesgos, gestión recursos hídricos
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
2017-2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Sectores política EU: 
agricultura y sector forestal, biodiversidad
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2010-2021
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Recursos hídricos
Sectores política EU: 
agricultura
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2015-2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Fauna
Recursos hídricos
Sectores política EU: 
biodiversity
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2017-2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Sectores temáticos: 
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Flora
Riesgos naturales y población
Turismo
Sectores política EU: 
biodiversidad, reducción de riesgos
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2003-2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Gelades
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Clima futuro
Clima pasado y actual
Sectores política EU: 
otros (investigación sobre escenarios CC)
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2016
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Clima futuro
Clima pasado y actual
Recursos hídricos
Sectores política EU: 
gestión de recursos hídricos
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Escassetat hídrica
Sectores temáticos: 
Bosques
Riesgos naturales y población
Sectores política EU: 
agricultura y sector forestal, biodiversidad, reducción de riesgos
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
2006-2016
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Bosques
Recursos hídricos
Riesgos naturales y población
Sectores política EU: 
agricultura y sector forestal, reducción de riesgos
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2017-2021
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Bosques
Fauna
Flora
Riesgos naturales y población
Sectores política EU: 
agricultura y sector forestal, biodiversidad
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2016-2021
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Clima pasado y actual
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
Sectores política EU: 
agricultura y sector forestal, biodiversidad, reducción de riesgos, sector financiero, salud, infraestructuras y gestión de recursos hídricos, urbano, otros
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2017-2025
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Bosques
Fauna
Flora
Riesgos naturales y población
Sectores política EU: 
agricultura y sector forestal
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2014-2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Gelades
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Sectores política EU: 
agricultura y sector forestal
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2016-2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Fauna
Sectores política EU: 
biodiversidad
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2016-2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Recursos hídricos
Sectores política EU: 
gestión de recursos hídricos, biodiversidad
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2013-2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Inundacions
Sequeres
Tempestes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Bosques
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
Sectores política EU: 
"agricultura y sector forestal, biodiversidad, reducción de riesgos, sector financiero, salud, infraestructuras y gestión de recursos hídricos, urbano, otros
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
2018-2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Sectores política EU: 
agricultura
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2017-2020
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Riesgos naturales y población
Sectores política EU: 
Salud
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2016-2017
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
Sectores política EU: 
agricultura y sector forestal, Biodiversidad, reducción de riesgos, gestión de recursos hídricos, urbano, otros
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2018-2024
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
Sectores política EU: 
otros (energía)
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
2017-2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Sectores política EU: 
agricultura y biodiversidad
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
En ejecución
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
Sectores política EU: 
forestal, biodiversidad, urbano, salud
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
2010-2015
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Bosques
Recursos hídricos
Sectores política EU: 
biodiversidad
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2018-2021
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Clima futuro
Riesgos naturales y población
Turismo
Sectores política EU: 
otros (turismo invernal)
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
2013-2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Sequeres
Sectores temáticos: 
Riesgos naturales y población
Sectores política EU: 
reducción de riesgos, infraestructuras
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
2016-2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Inundacions
Tempestes
Sectores temáticos: 
Riesgos naturales y población
Sectores política EU: 
reducción de riesgos, infraestructuras
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
2018-2020
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Inundacions
Tempestes

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CAMBI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactà