REPLIM

Esteu aquí

REPLIM
Mecanisme de financament: 
FEDER
Data d'inici: 
2016
Cap de fila: 
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC)
Nom de la coordinadora: 
Blas Valero Garcés
Persona de contacte: 
Equip científic REPLIM
Enviar un missatge: 

1. Reptes del projecte

Els estanys i torberes de l’alta muntanya dels Pirineus són elements icònics del paisatge i de la història del territori. La seva gestió i conservació en un context de canvi climàtic i creixent pressió antròpica requereix un coneixement detallat dels processos biòtics i abiòtics en aquests sistemes que inclogui la seva variabilitat natural i els efectes sinèrgics de canvis climàtics i induïts per les activitats humanes. El projecte REPLIM persegueix establir una xarxa de monitoratge en estanys i torberes dels Pirineus que permeti caracteritzar l’impacte del canvi climàtic en aquests ecosistemes aquàtics vulnerables d’alta muntanya, tant a escala local com de tot el territori. La xarxa REPLIM permetrà, a més, identificar els impactes passats, previs a la revolució industrial i la Gran Acceleració de la meitat del segle XX, quantificar els recents i modelar els previsibles en el futur.

 

2. Objectius del projecte

REPLIM vol contribuir al repte d’avaluar l’impacte del canvi climàtic en el territori i al desenvolupament de polítiques de mitigació i adaptació basades en el coneixement científic. Per tal de fer això, REPLIM es centra en augmentar la cooperació entre els centres científics, els gestors i els ciutadans pertanyents a l’àmbit pirinenc, amb l’objectiu principal d’establir una xarxa d’observatoris d’estanys i torberes que permeti caracteritzar el canvi climàtic i els seus impactes arreu dels Pirineus. Els objectius principals del projecte són:

- Establir una xarxa de monitoratge d’estanys i torberes que integra científics i gestors especialitzats en la recerca sobre canvi climàtic en estanys i torberes d’alta muntanya.

- Definir els protocols més adequats per a la caracterització dels impactes del canvi climàtic i les activitats humanes en els estanys i torberes dels Pirineus.

- Elaborar un informe de la situació actual dels estanys i torberes dels Pirineus, la seva evolució recent i els possibles impactes del CC.

- Integrar en la xarxa activitats ciutadanes de recolzament a la ciència.

 

3. Metodologia:

Per tal d’identificar els protocols i indicadors més adequats que permetin caracteritzar les relacions entre CC i estanys i torberes d’alta muntanya en els Pirineus, aplicarem una metodologia pluridisciplinar en els llocs de la xarxa que inclourà:

 • Instal·lació de sensors de temperatura automàtics a diferents fondàries i de trampes de sediment en els estanys, i de mesurament periòdiques de cabals en les torberes
 • Mesuraments estacionals de la composició química de les aigües i d’algunes variables biològiques
 • Mesuraments de fluxos de gasos en torberes
 • Establiment de protocols comuns que especifiquin els procediments a seguir per a dur a terme els mostratges i les anàlisis posteriors en estanys i torberes seleccionades
 • Elaboració de resultats de monitoratge que permetin conèixer l’estat dels estanys i torberes seleccionats
 • Desenvolupament de programes de participació i ciència ciutadana que permetin sensibilitzar a la ciutadania dels impactes del canvi climàtic, ajudant a definir una estratègia de gestió integrada amb el desenvolupament social i econòmic del territori pirinenc
 • Presentació dels resultats en un geoportal interactiu que permeti la difusió dels resultats als gestors i la ciutadania i faciliti la comprensió de la relació entre el canvi climàtic i aquests ecosistemes tan sensibles

 

4. Resultats

Els resultats de REPLIM contribuiran a que es desenvolupi i executi l’estratègia i el pla d’acció de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic en el període 2016-2019.

Els principals resultats esperables del projecte són:

 • L’establiment d’una xarxa d’observatoris del canvi climàtic localitzada en estanys i torberes seleccionades, sostenible i perdurable en el temps
 • Publicació d’un manual metodològic que descrigui els protocols de seguiment de camp aplicables a les exigències de la Directiva Hàbitats (DH) i la Directiva Marc de l’Aigua (DMA)
 • Desenvolupament d’eines informàtiques per a la recol·lecció, emmagatzematge i maneig de la informació generada, amb el propòsit de valorar els impactes del canvi climàtic en ecosistemes sensibles d’alta muntanya
 • Millora substancial del coneixement de la situació de les torberes i els estanys pirinencs seleccionats, de la seva evolució en els segles recents i de les condicions de base a començament del segle XX, prèvies a l’escalfament global, i dels escenaris futurs dels efectes del canvi climàtic en estanys i torberes
 • Foment de la participació ciutadana en la recollida de dades en els ecosistemes seleccionats que incrementi la conscienciació dels problemes relacionats amb el canvi climàtic.

 

5. Socis del projecte

Els socis que formen part del projecte REPLIM estan repartits arreu del territori pirinenc o treballen en diferents zones del mateix:

 

Socis Logotip coporativo Regió / CCAA
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Catalunya

Aragón

Centre National de la Recherche Scientifique

Occitanie
Université de Pau et des Pays de l’Adour

Nouvelle-Aquitaine
Universidad del País Vasco

Pays Basque
Universidad de Navarra

 

Navarre
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

Catalogne

 

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar