REPLIM

Esteu aquí

REPLIM
Mecanisme de finançament: 
FEDER
Data d'inici: 
2016
Cap de fila: 
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC)
Nom de la coordinadora: 
Blas Valero Garcés
Persona de contacte: 
Equip científic REPLIM
Enviar un missatge: 

1. Reptes del projecte:

Els estanys i torberes de l’alta muntanya dels Pirineus són elements icònics del paisatge i de la història del territori. La seva gestió i conservació en un context de canvi climàtic i creixent pressió antròpica requereix un coneixement detallat dels processos biòtics i abiòtics en aquests sistemes que inclogui la seva variabilitat natural i els efectes sinèrgics de canvis climàtics i induïts per les activitats humanes. El projecte REPLIM persegueix establir una xarxa de monitoratge en estanys i torberes dels Pirineus que permeti caracteritzar l’impacte del canvi climàtic en aquests ecosistemes aquàtics vulnerables d’alta muntanya, tant a escala local com de tot el territori. La xarxa REPLIM permetrà, a més, identificar els impactes passats, previs a la revolució industrial i la Gran Acceleració de la meitat del segle XX, quantificar els recents i modelar els previsibles en el futur.

 

2. Objectius del projecte:

REPLIM vol contribuir al repte d’avaluar l’impacte del canvi climàtic en el territori i al desenvolupament de polítiques de mitigació i adaptació basades en el coneixement científic. Per tal de fer això, REPLIM es centra en augmentar la cooperació entre els centres científics, els gestors i els ciutadans pertanyents a l’àmbit pirinenc, amb l’objectiu principal d’establir una xarxa d’observatoris d’estanys i torberes que permeti caracteritzar el canvi climàtic i els seus impactes arreu dels Pirineus. Els objectius principals del projecte són:

 1. Establir una xarxa de monitoratge d’estanys i torberes que integra científics i gestors especialitzats en la recerca sobre canvi climàtic en estanys i torberes d’alta muntanya.
 2. Definir els protocols més adequats per a la caracterització dels impactes del canvi climàtic i les activitats humanes en els estanys i torberes dels Pirineus.
 3. Elaborar un informe de la situació actual dels estanys i torberes dels Pirineus, la seva evolució recent i els possibles impactes del CC.
 4. Integrar en la xarxa activitats ciutadanes de recolzament a la ciència.

 

3. Metodologia:

Per tal d’identificar els protocols i indicadors més adequats que permetin caracteritzar les relacions entre CC i estanys i torberes d’alta muntanya en els Pirineus, aplicarem una metodologia pluridisciplinar en els llocs de la xarxa que inclourà:

 • instal·lació de sensors de temperatura automàtics a diferents fondàries i de trampes de sediment en els estanys, i de mesurament periòdiques de cabals en les torberes
 • mesuraments estacionals de la composició química de les aigües i d’algunes variables biològiques
 • mesuraments de fluxos de gasos en torberes
 • establiment de protocols comuns que especifiquin els procediments a seguir per a dur a terme els mostratges i les anàlisis posteriors en estanys i torberes seleccionades
 • elaboració de resultats de monitoratge que permetin conèixer l’estat dels estanys i torberes seleccionats
 • desenvolupament de programes de participació i ciència ciutadana que permetin sensibilitzar a la ciutadania dels impactes del canvi climàtic, ajudant a definir una estratègia de gestió integrada amb el desenvolupament social i econòmic del territori pirinenc
 • presentació dels resultats en un geoportal interactiu que permeti la difusió dels resultats als gestors i la ciutadania i faciliti la comprensió de la relació entre el canvi climàtic i aquests ecosistemes tan sensibles

 

4. Resultats:

Els resultats de REPLIM contribuiran a que es desenvolupi i executi l’estratègia i el pla d’acció de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic en el període 2016-2019.

Els principals resultats esperables del projecte són:

 • L’establiment d’una xarxa d’observatoris del canvi climàtic localitzada en estanys i torberes seleccionades, sostenible i perdurable en el temps
 • Publicació d’un manual metodològic que descrigui els protocols de seguiment de camp aplicables a les exigències de la Directiva Hàbitats (DH) i la Directiva Marc de l’Aigua (DMA)
 • Desenvolupament d’eines informàtiques per a la recol·lecció, emmagatzematge i maneig de la informació generada, amb el propòsit de valorar els impactes del canvi climàtic en ecosistemes sensibles d’alta muntanya
 • Millora substancial del coneixement de la situació de les torberes i els estanys pirinencs seleccionats, de la seva evolució en els segles recents i de les condicions de base a començament del segle XX, prèvies a l’escalfament global, i dels escenaris futurs dels efectes del canvi climàtic en estanys i torberes
 • Foment de la participació ciutadana en la recollida de dades en els ecosistemes seleccionats que incrementi la conscienciació dels problemes relacionats amb el canvi climàtic.

 

5. Socis del projecte:

Els socis que formen part del projecte REPLIM estan repartits arreu del territori pirinenc o treballen en diferents zones del mateix:

 

Socis Logotip coporativo Regió / CCAA
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Catalunya

Aragón

Centre National de la Recherche Scientifique

Occitanie
Université de Pau et des Pays de l’Adour

Nouvelle-Aquitaine
Universidad del País Vasco

Pays Basque
Universidad de Navarra

 

Navarre
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

Catalogne

 

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

Comitè tècnic i Comité executiu

Govern d'Andorra Région Nouvelle-Aquitaine Gobierno de Aragón Generalitat de Catalunya Eusko Jaurlaritza | Gobierno Vasco Occitanie Nafarroako Gobernua | Gobierno de Navarra


Comitè de coordinació i socis del projecte OPCC2

FORESPIR CTP Universidad Zaragoza IPE - CSIC Conservatorie Botanique National EEAD - CSIC brgm


Cofinançadors del projecte OPCC2

Occitanie alima'agri POCTEFA Fundación Biodiversidad PIMA adapta

OBSERVATORI PIRINENC DEL CAMBI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactà