Restauració de la ria alta del riu Oka, part de la Reserva de la Biosfera d'Urdaibai

Esteu aquí

Restauració de la ria alta del riu Oka, part de la Reserva de la Biosfera d'Urdaibai
Sectores temáticos: 
Boscos
Clima futur
Clima passat i present
Fauna
Flora
Recursos hídrics
Sectores política EU: 
biodiversitat, reducció de riscos, gestió de recursos hídrics.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
01/01/2010 - 05/05/2021
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Inundacions
Tempestes

Descripció del cas d'estudi

El canvi climàtic augmentarà la pressió sobre la desembocadura del riu Oka, una zona de gran valor ecològic, que es troba dins la Reserva de la Biosfera d'Urdaibai, a la costa de Biscaia, al País Basc. L'augment de les temperatures i la disminució de les precipitacions anuals, juntament amb l'increment de la freqüència dels esdeveniments extrems de pluges, afectaran els règims hídrics, així com l'erosió de la conca, el flux de sediments en suspensió a la zona de l'estuari i el risc d'obstrucció dels canals fluvials mareals. En conseqüència, l'augment del nivell del mar podria conduir a l'erosió de la zona intermareal i supralitoral de la platja, com ja s'ha experimentat en algunes àrees, així com a una major erosió de les maresmes de l'estuari. És per aquest motiu que la restauració de l'estuari superior del riu Oka cerca millorar la seva capacitat d'adaptació per recuperar maresmes prèviament existents.

Retos: 

Segons les projeccions de canvi climàtic incloses en l'Estratègia de Canvi Climàtic del País Basc per a 2050, les temperatures mínimes pujaran entre 1º i 3º el 2100 i hi haurà una disminució de la precipitació, que variarà entre un -10% i un -30% el mateix any. En conseqüència, s'estima un augment del nivell del mar d'entre 29 i 49 cm per al 2100, que farà augmentar encara més el risc d'inundacions a la ria de la reserva. A això se suma l'increment de la intensitat i freqüència de les tempestes marines, responsables de l'erosió de la zona intermareal i supralitoral de la platja. 
Per tant, en els pròxims 50 anys, caldrà continuar treballant en la renaturalització de l'estuari del riu Oka, incloent-hi la supressió de barreres artificials que actualment limiten l'extensió de l'estuari i la recuperació de les maresmes existents.

Objetivos: 

Els objectius principals de les accions implementades en l'estuari del riu Oka són: 
» Millorar la resiliència dels ecosistemes estuaris als impactes del canvi climàtic, com l'augment del nivell del mar i canvis en el règim hídric. 
» Incrementar la biodiversitat local gràcies a la recuperació de part de la funcionalitat de l'ecosistema. 
» Incrementar l'ús públic sostenible de l'espai natural de la Reserva de la Biosfera d'Urdaibai.

Soluciones: 

» Activitats de restauració encaminades a recuperar el pantà prèviament existent, inclosa la inundació permanent de la zona de Barrutibaso, part de l'estuari superior. 
» Recuperació de la funcionalitat de part de la llera intermareal original del tram inferior del riu Oka. 
» S'han eliminat alguns dels dics i altres barreres artificials per millorar la renaturalització de l'estuari. 
» Construcció de terraplens per crear llacunes que esdevindran zones intermareals en el futur. 
» Restauració de les maresmes per reduir els efectes de l'augment del nivell del mar i proporcionar nous hàbitats a diverses espècies d'amfibis i aus per millorar la seva capacitat d'adaptació. 
» Construcció d'una xarxa de camins de 14 km i d'un pont per a vianants i ciclistes, que connecti els municipis veïns entre si i amb l'estuari del riu Oka. 
» Desenvolupament d'eines d'educació ambiental. 
» Erradicació d'espècies invasores en una àrea de 700 hectàrees. 

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic. 

Palabras clave: 
Reserva de la Biosfera
riu Oka
Urdaibai
restauració ecològica
paper ecològic
estuari
maresma
Regió i / o ciutat: 
País Basc
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

Departament de Medi Ambient, Urbanisme i Habitatge del Govern Basc i Servei de la Reserva de la Biosfera d'Urdaibai

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

El projecte de restauració de la ria alta del riu Oka va incloure l'organització de diverses reunions amb diferents grups d'interès, com els municipis ubicats a la zona, propietaris i associacions mediambientals. Participació de les parts interessades per tal d'establir objectius comuns. A més, s'han fet xerrades informatives amb la societat civil als ajuntaments i s'han dut a terme activitats lúdiques per donar a conèixer el projecte i millorar la consciència sobre l'adaptació al canvi climàtic.

Factores de éxito y limitantes: 

La xarxa de vies de nova construcció ha facilitat la connexió de diferents municipis a través del transport sostenible (bicicleta i a peu). 
Alguns dels municipis inclosos en l'àrea on s'han implementat les mesures de restauració no van participar en el projecte, la qual cosa va suposar una limitació per al seu complet desenvolupament. Per tant, algunes fases del projecte (principalment relacionades amb la supressió d'algunes de les preses) encara s'han d'implementar.
A més, l'arrelat sentit de propietat de les persones en l'àrea que es restaurarà ha dificultat la implementació d'algunes de les activitats del projecte. La Llei de costes de 1998 estableix una àrea de 100 m d'amplada a ambdós costats del riu, on els propietaris de terres poden objectar les accions previstes. Per aquest motiu, algunes accions incloses en el projecte de restauració encara no s'han implementat. No obstant això, continuen les negociacions per assegurar que s'implementi tot el projecte.

Valoración de costes y beneficios: 

El projecte ha estat finançat íntegrament pel Departament de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Habitatge del Govern del País Basc. L'import total del pressupost del projecte és aproximadament de 2,5 milions d'euros.

Aspectos legales: 

La Llei 42/2007, de patrimoni natural i biodiversitat d'Espanya, dona suport a l'execució del projecte de restauració de la ria alta del riu Oka, ja que entre les seves finalitats inclou la conservació, l'ús sostenible, la millora i la restauració d'ecosistemes i hàbitats naturals. La Reserva de la Biosfera d'Urdaibai està ubicada al País Basc, on l'ajuntament ha marcat diverses estratègies i plans que impulsen aquesta mena d'obres de restauració, entre les quals destaquen l'Estratègia de Canvi Climàtic del País Basc 2050, el Programa Marc de Medi Ambient 2020 i l'Estratègia de Biodiversitat. 

Tiempo de implementación: 

01/01/2010 - 05/05/2021 (11 anys - en execució)

Informació de referència

Contacto: 
Paula Caviedes
Email Contacto: 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar