L’OPCC llança una crida a les bones pràctiques de gestió i prevenció de riscos naturals en el marc del projecte SUDOE MONTCLIMA.

Esteu aquí

L’OPCC llança una crida a les bones pràctiques de gestió i prevenció de riscos naturals en el marc del projecte SUDOE MONTCLIMA.

  • 04 Aug

Les zones de muntanya estan entre els territoris més afectats pels riscos naturals i es preveu que aquests riscos s'incrementin pels efectes del canvi climàtic (sequeres més severes, temperatures mitjanes més elevades, canvis en el règim de les precipitacions). Aquests riscos no coneixen límits administratius i necessiten d'una coordinació transnacional. El projecte SUDOE MONTCLIMA té per objecte reforçar la resiliència dels territoris de muntanya de l'espai SUDOE a través de un marc estratègic transnacional basat en la capitalització de projectes reeixits de prevenció i gestió de riscos naturals i climàtics (incendis, sequeres, inundacions, avingudes i erosió). El Projecte MONTCLIMA organitza un Seminari transnacional sobre riscos naturals i canvi climàtic en zones de muntanya. L'objectiu d'aquest seminari, que tindrà lloc els dies 20 i 21 d'octubre a Sòria (també en virtual), és establir les bases de coneixement sobre el vincle entre el canvi climàtic i la major freqüència i intensitat dels esdeveniments climàtics extrems associats.

Consulti aquí el programa provisional de seminari.

Un dels pilars en els quals es recolza l'enfocament del projecte és en la capitalització de casos reeixits de formes de governança i d'iniciatives pràctiques de prevenció i gestió de riscos naturals.Per això, és imprescindible identificar exemples virtuosos i bones pràctiques en gestió i prevenció de riscos naturals que s'hagin executat o estiguin planificats.

Les temàtiques principals, encara que no les úniques, són les següents:

• Casos pràctics d'implementació de mesures inspirades en la naturalesa (NBS).

• Exemples de bones pràctiques de governança en gestió i prevenció de riscos naturals en zones de muntanya (incendis, erosió, sequeres i inundacions).

• Exemples virtuosos de sistemes de gestió multirisc.

• Eines i plataformes de gestió de riscos naturals en zones de muntanya.

• Iniciatives de prevenció i governança que incloguin la dimensió transfronterera.

• Iniciatives innovadores en sistemes d'alerta i detecció precoç de riscos existents i emergents.

• Metodologies de càlcul de nivells de risc que considerin variables projectades (projeccions climàtiques).

• Exemples de governança que integrin l'adaptació al canvi climàtic en els seus esquemes de gestió i prevenció de riscos. 

Un Comitè de Selecció compost per experts de França, Espanya, Andorra i Portugal seleccionarà les 5 bones pràctiques més virtuoses sobre la base d'uns criteris de selecció predefinits (àmbit geogràfic, pertinència, representació territorial, temàtica abordada, representativitat del risc abordat i caràcter nou). Aquests 5 casos seran convidats a presentar la seva experiència durant la jornada del 21 d'octubre. L'organització assumirà les despeses d'allotjament i transport públic dels ponents. La resta de bones pràctiques rebudes, seran valorades en l'eina de bones pràctiques de la plataforma MONTCLIMA.

Qui pot presentar la seva bona pràctica d'adaptació?

Qualsevol persona, entitat pública, privada o particular que hagi estat o estigui sent partícip d'una bona pràctica en gestió i prevenció de riscos naturals en el territori del SUDOE.

Quins són els criteris?

Les bones pràctiques en gestió i prevenció de riscos naturals van des dels sistemes d'alerta primerenca a la implementació de mesures concretes en el terreny, passant per mesures dirigides a millorar el coneixement o la implementació de noves metodologies de càlcul de risc que integrin la variabilitat climàtica.

En aquesta crida a les bones pràctiques donarem prioritat als exemples virtuosos que siguin il·lustratius de com s'integra la variabilitat climàtica en les metodologies de càlcul i gestió del risc especialment en zones muntanyenques, exemples de governança dels riscos naturals a nivell transnacional, esquemes de gestió que considerin el concepte de multirisc i casos pràctics de mesures de gestió i prevenció basades en els serveis ecosistèmics, multiterritori o multirisc.

En concret, les bones pràctiques deurien:

• Haver estat implementades o s'estiguin implementant en el context geogràfic del SUDOE (Sud de França, Espanya, Portugal, Andorra i Gibraltar).

• Ser d'aplicació real; mesures o iniciatives de gestió i prevenció de riscos ja implementades o que es trobin en fase d'implementació.

• Haver estat dissenyades i aplicades per a reduir o prevenir algun dels riscos naturals objectes d'estudi (sequeres, erosió, inundacions i incendis forestals).

• Ha d'existir informació accessible sobre la bona pràctica; la iniciativa ha de comptar amb una font d'informació detallada i accessible sobre la bona pràctica en qüestió, preferiblement en diversos idiomes (castellà, portuguès, francès i anglès).

Com presentar la bona pràctica?

Els candidats han d'emplenar aquesta fitxa excel sintètica amb les dades requerides (en francès, castellà portuguès o anglès), i enviar-la per correu electrònic a  Info@montclima.eu

Quina és la data límit?

La data límit de presentació de bones pràctiques és l'1 de setembre de 2020.

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar