El geoportal OPCC: una eina web SIG clau per a la capitalització d'indicadors climàtics

Esteu aquí

El geoportal OPCC: una eina web SIG clau per a la capitalització d'indicadors climàtics

  • 06 Apr

L'auge dels projectes europeus sobre canvi climàtic i adaptació és signe de la preocupació creixent que suscita la temàtica a nivell europeu i pirinenc. No obstant això, la major part d'aquests projectes té una durada curta i l'obtenció dels resultats sol coincidir amb les etapes finals d'execució i tancament dels projectes. Aquesta situació sovint limita la difusió i transferència de resultats que, malgrat el seu gran valor per a l'acció climàtica, no es donen a conèixer prou. Aquesta eina permet perennizar els resultats i garantir el seu ús per part d'altres persones i entitats interessades (comunitat científica, gestors de polítiques públiques, agents de sectors productius, comunitat educativa i societat en general).

D'altra banda, els resultats i informació clau dels projectes sol trobar-se dispersa i repartida entre diferents pàgines web de projectes i entitats diferents, per la qual cosa no sempre resulta fàcil trobar la informació. A més, la major part de les pàgines web dels projectes queden obsoletes i en desús una vegada aquests han finalitzat, resultant complicat el manteniment evolutiu i actualització dels diferents resultats i informacions d'interès.

Conscients d'aquesta problemàtica, el OPCC va llançar en 2017 el seu geoportal. Una eina SIG web de codi obert la finalitat del qual és capitalitzar en una mateixa aplicació els resultats clau sobre el canvi climàtic als Pirineus. En aquesta notícia dedicada al geoportal volem subratllar 2 de les últimes actualitzacions realitzades.

Geoportal i recursos hídrics: capitalització dels projectes POCTEFA OPCC ADAPYR i PIRAGUA

Gràcies al projecte POCTEFA OPCC ADAPYR s'han aconseguit perennizar més de 350 noves capes d'informació cartogràfica sobre indicadors de l'impacte del canvi climàtic en glaceres, boscos, flora, llacs i torberes, així com actualitzar i posar a la disposició dels usuaris la base de dades climàtica homogeneïtzada i actualitzada per a tot el territori pirinenc transfronterer.

Mapa de capacitat d'embassament i capacitat instal·lada de les centrals elèctriques als Pirineus.

Volem destacar també la gran quantitat de nova informació relativa als recursos hídrics del territori pirinenc transfronterer, relativa tant a usos de l'aigua com hidrologia i balanç hídric. Els indicadors generats s'obtingut gràcies a la valorització dels resultats del projecte INTERREG POCTEFA PIRAGUA. 

Mapa dels desastres d'inundació als Pirineus entre 1981 i 2015.

Projectes com a PIRAGUA, alimenten el geoportal OPCC amb informació clau per a l'adaptació al canvi climàtic, que pot consultar-se i descarregar-se en format cartogràfic i gràfiques. Alguns d'aquests indicadore clau són l'evolució dels cabals mitjans i mínims dels rius pirinencs, la capacitat dels embassaments del territori pirinenc transfronterer o l'evolució prevista de l'evapotranspiració, mantell nival o recàrrega dels aqüífers sota escenaris diferents de canvi climàtic (RCP4.5 i 8.5, per a diferents horitzons temporals i models hidrològics)

Mapa d'evapotranspiració potencial projectat per al 2041-2070, segons l'escenari RCP 8.5.

Canvi previst de percentatge en la recàrrega mitjana anual dels aqüífers per al període 2011-2040 en comparació amb 1981-2010, sota l'escenari RCP 8.5: mediana dels nou models GCM/RCM considerats (6 simulacions SWAT + 3 simulacions SASER). Les línies amb traços indiquen un mal acord entre simulacions (menys del 80% de les simulacions coincideixen en el signe del canvi).

Geoportal i riscos naturals: capitalització del projecte INTERREG SUDOE MONTCLIMA

El projecte MONTCLIMA ha permès aprofundir en la millora de la gestió i la prevenció dels riscos naturals a les muntanyes del SUDOE, prestant especial atenció a l'òptica multirisc i al canvi climàtic. Gràcies a MONTCLIMA, ha estat possible capitalitzar la informació clau sobre el risc d'inundació, incendis, sequias i erosió a les muntanyes del sud-oest europeu, en consideració al factor agreujant del canvi climàtic.

El risc d'incendi forestal projectat per al període 2071-2100 (índex de gravetat estacional).

D'aquesta manera, el visor MONTCLIMA capitalitza indicadors i conjunts de dades d'interès com el risc d'inundació en temps real, la susceptibilitat a l'erosió del territori, el risc de inundació actual i futur o l'evolució el risc d'incendis forestals. Es tracta d'una eina cartogràfica en línia que permet posar en valor i agregar en un mateix aplicatiu tota la informació disponible sobre la vulnerabilitat passada, present i futura (potencial) d'aquests territoris de muntanya.

 

Mapa de sensibilitat a la desertificació.

Gràcies a aquesta eina cartogràfica, s'han valoritzat més de 200 sets de dades d'informació sobre vulnerabilitat passada i futura enfront dels 4 riscos objecte d'estudi. 

Mapa de les zones en risc d'inundacions potencials significatives amb un període de retorn de 100 anys a Tremp (Catalunya) en metres.

Canvi relatiu previst en els cabals mínims extrems als Pirineus (% canvi en comparació amb 1995) sota un escenari d'escalfament de +3.0ºC.

Tota aquesta informació està ara disponible en el geoportal OPCC en la secció de riscos naturals del menú temàtic principal.
El geoportal del OPCC és ara més que mai el repositori de referència de dades climàtiques i indicadors sectorials de l'impacte del canvi climàtic en boscos, recursos hídrics, flora i com a novetat també de fauna, criosfera i riscos naturals per al territori dels Pirineus.

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar