NIVOPYR proiektua: Eraginak eta klimaren aldaketara egokitzea Pirinioetako eski-estazioetan.

Hemen zaude

NIVOPYR proiektua: Eraginak eta klimaren aldaketara egokitzea Pirinioetako eski-estazioetan.
Gaikako sektoreak: 
Etorkizuneko klima
Arrisku naturalak eta biztanleak
Turismoa
EBko politika sektoreak: 
Beste batzuk (neguko turismoa)
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
2013-2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lehorteak

Aztertutako kasuaren deskribapena

Elur-turismoa garrantzi handiko sektore ekonomikoa da Pirinioetako goi-mendietan, eta baita klimaren aldaketaren aurrean ahulenetako bat ere. NIVOPYR ikerketa-proiektua Pirinioetako Lan Elkartearen (CTP) nazioarteko ekimena da, klimaren aldaketak elur-turismoaren bilakaeran, eta, zehazkiago, eski alpinoan, Pirinioetan, izan duen eragina ebaluatzeko.

Erronkak: 

Mendi-eremuak klimaren aldaketaren ondorioen aurrean bereziki urrakorrak diren eskualde gisa identifikatu dira, baita eragin posibleak hautemateko eta ebaluatzeko interes handiko eremu gisa ere. Azken hamarkadetan, meteorologian izandako aldaketekiko eta elur-eskuragarritasunarekiko oso sentsiblea den neguko turismoa, jarduera ekonomiko nagusietakoa bihurtu da Pirinioetako mendi-eremuetan, eta oinarrizko funtzioa bete du tokiko diru-sarrera eta garapen-iturri gisa. Klimaren aldaketak sektore horretan nola eragingo duen jakitea eta egokitzeko estrategiak zehaztea da NIVOPYR proiektuaren erronka nagusia.

Ikerketa-proiektu hau, La Pierre Saint-Martinek (Nouvelle Aquitaine) mendebaldean eta Vallter 2000ak (Katalunia) ekialdean mugatutako erdiko zerrenda batean biltzen diren Pirinioetako eski alpinoko 49 estazio garrantzitsuenen gainean egiten da.

Helburuak: 

NIVOPYR proiektuaren helburu nagusiak hauek dira:
- Pirinioetako eskualdean analisi-metodologia espezifiko bat garatzea, gaur egungo eta etorkizuneko patroietan tenperaturei, prezipitazioei, elur-estalkiei eta eskiatzaileen portaerari buruz dagoen ezagutza integratzeko.
- Elur-mantuaren gaineko balizko aldaketak eta elur-ekoizpenaren etorkizuneko patroiak hobeto ulertzea, Pirinioetako eski-estazioen ondoriozko urrakortasunak hobeto ulertzeko.
- Pirinioetako eski-estazioetan izan daitezkeen eraginak aztertzea eta tipologia bakoitzerako egokienak diren egokitzapen-estrategiak aztertzea.

Soluzioak: 

Hauek dira NIVOPYR proiektuaren emaitza nagusiak:
- Pirinioetako estazio moten azterketa xehatua egin da, bakoitzaren urrakortasun-mailaren arabera (3 profil bereiziren definizioa), eta xehetasunez ezaugarritu dira.
- Gomendioen gida bat egin da eski-estazioen sektorea klimaren aldaketara egokitzeko neurriekin. Estazio mota desberdinetarako proposatutako ekintzetako batzuk hauek dira:
· Erresilienteentarako: jarduera bermatzeko egokitzapen teknikoko neurriak (pistak prestatzea edo ekoizpen artifizialeko elurra)
· Urrakorrenetarako: soluzio estrukturalagoak behar dira (jarduera osagarriak sustatzea, komunikazioak hobetzea, desestazionalizazioa edo, muturreko kasuetan, jarduera erabat aldatzea turismo jasangarriko eredu berri baterantz, baliabide berdinaren mende ez dauden eta udako mendiko turismora gehiago bideratuta dauden jardueretan zentraturik).
· Oro har, dibertsifikazio-neurriak hartu behar dira eski epealdian, eta elurra kudeatzeko sistemak hobetu behar dira.

Egokitzapenaren garrantzia: 

Kasu hori batez ere beste politika batzuen helburuen bidez garatu eta inplementatu da, egokitzapenekoak ez diren arren klimaren aldaketara egokitzearekin erlazionaturik dauden alderdi esanguratsuekin.

Hitz-gakoak: 
Klimaren aldaketa
elur-estaldura
neguko turismoa
Pirineoak
egokitzapena
klimaren aldakortasuna
Esku hartzen duten eskualdeak edo/eta hiriak: 
Aragoi
Katalunia
Akitania berria/Nouvelle Aquitanie
Okzitania
Esku hartzen duten herrialdeak: 
Andorra
Espainia
Frantzia
Gobernantzaren maila-geografikoa: 
Mugaz gaindikoa
Parte hartzen duten erakundeak: 

Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra.

Additional Information

Interesa duten eragileen parte-hartzea: 

Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra erakundeak garatu du proiektua, hiru lantaldetan antolatutako talde zientifikoekin lankidetzan: 1. talde fisikoa (Pirinioetako parametro klimatikoen aldakortasun historikoarekin eta klimaren aldaketak aldagai horietan izan dezakeen eraginarekin erlazionatutako datuak ematen ditu); 2. talde teknikoa (elurraren profesionalek osatua, gainerako parte-hartzaileei horiekin erlazionaturiko datu sozioekonomikoak ematen dizkie: elurretako turismoa, eta eski-estazioen bideragarritasuna baldintzatzen duten aldagai teknikoak identifikatzen ditu); 3. modelizazio-taldea (talde fisikotik nahiz talde teknikotik datozen datuak korrelazionatzen ditu)

Arrakasta-faktoreak eta faktore mugatzaileak: 

Arrakasta: klimaren aldaketak Pirinioetako elur-turismoan duen eragina era objektiboan ebaluatzen duen lehen azterlana; “bereizmen espazial handiko eredu bat sortzea Pirinioetan eskiagarritasuna eta turismoaren joan-etorria kuantifikatzeko, klimaren aldaketako hainbat agertokitan” proiektu berriarekin jarraitzea; mendigune osoan eskiko turismoaren sektore ekonomiko guztiari eragiten dion arazoari heltzeko mugaz gaindiko konpromisoa.

Mugatzaileak: estazioen eta testuinguru naturalen eta sozioekonomikoen heterogeneotasun handiak zeharkako neurriak hartzea zailtzen du, eta estazio bakoitzaren azterketa xehatua egitera behartzen du; muturreko faktore meteorologikoek egokitzapena egitera behartzen dute, baita elur baliabideen erabilgarritasun onena duten estazioetan ere.

Kostuen eta mozkinen balorazioa: 

NIVOPYR proiektua Kataluniako Gobernuak, Aragoiko Gobernuak eta Kataluniako Generalitateak finantzatu dute.

Alderdi legalak: 

Mugaz gaindiko ikerketa-proiektu hau Pirinioetako Lan Elkartearen (CTP) estrategiaren barruan dago. Pirinioetako mendigune osoko sektore sozioekonomikoetan klimaren aldaketak izan ditzakeen ondorioei buruzko ikerketa bateratua garatzeko. Gainera, Andorrako Turismo Planean jasotako hainbat helburu garatzen ditu.

Erreferentziazko informazioa: 

2013-2018 (5 urte - Gauzatzen)

Geoatarira sartu

 

 

 

 

Sartu

KLIMAREN ALDAKETAREN PIRINIOETAKO BEHATOKIA

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - Espainia

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Harremanetan jarri