Jardunbide onak

Hemen zaude

Jarraian argitaratutako praktika onen zerrenda. Iragazi sektorearen edo motaren arabera eta sartu informazio osora, bai zerrendatik bai mapatik.

Gaikako sektoreak: 
Turismo
EBko politika sektoreak: 
Biodibertsitatea, arriskuak murriztea, finantza-sektorea, azpiegiturak, baliabide hidrikoen kudeaketa, hirikoa.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
09/01/2018 - 07/01/2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Urritasun hidrikoa
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Recursos hídricos
Turismo
EBko politika sektoreak: 
Arriskuen murrizketa, kudeaketa Baliabide hidrikoak
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
2017-2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Gaikako sektoreak: 
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Recursos hídricos
Urbanismo
EBko politika sektoreak: 
Azpiegiturak, baliabide hidrikoen kudeaketa, hirikoa
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
01/01/2017 - 06/01/2021
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Grey o infraestructurales
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Uholdeak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza eta basogintza, bioaniztasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2010-2021
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Bosques
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza eta bioaniztasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
Gauzatzen
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Recursos hídricos
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2015-2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Bosques
Riesgos naturales y población
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza eta basogintza, bioaniztasuna, arriskuen murrizketa
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Atlantikoa
Proiektuaren iraupena: 
2006-2016
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Clima futuro
Clima pasado y actual
Salud
EBko politika sektoreak: 
Arriskuak gutxitzea, azpiegiturak
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Atlantikoa
Proiektuaren iraupena: 
2007 -2008
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Bosques
Clima futuro
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza eta basogintza.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Atlantikoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
01/06/2016 - 30/11/2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Bero-boladak eta kanpoko beste klima-gertakari batzuk
Gaikako sektoreak: 
Bosques
Recursos hídricos
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza eta basogintza, biodibertsitatea
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Atlantikoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
02/01/2018 - 31/03/2022
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Clima futuro
Turismo
EBko politika sektoreak: 
Baliabide hidrikoen kudeaketa, turismoa.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Atlantikoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
08/01/2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Fauna
Recursos hídricos
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza eta basogintza
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2017-2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Lehorteak
Gaikako sektoreak: 
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Flora
Riesgos naturales y población
Turismo
EBko politika sektoreak: 
Bioaniztasuna, arriskuak murriztea
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Atlantikoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2003-2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Clima futuro
Clima pasado y actual
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Educación y sensibilización
Fauna
Flora
Turismo
EBko politika sektoreak: 
biodibertsitatea.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
02/01/2017 - 31/03/2020
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Biodibertsitatearen gaineko inpaktuak
Gaikako sektoreak: 
Riesgos naturales y población
EBko politika sektoreak: 
Arriskuak gutxitzea, azpiegiturak
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
01/01/2018 - 12/31/2021
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Uholdeak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Energía
Urbanismo
EBko politika sektoreak: 
etxebizitza
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Atlantikoa
Proiektuaren iraupena: 
01/06/2016
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Recursos hídricos
Turismo
EBko politika sektoreak: 
baliabide hidrikoen kudeaketa.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
09/01/2019 - 12/31/2021
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Gaikako sektoreak: 
Energía
Gobernanza
EBko politika sektoreak: 
hirikoa, energia
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
07/01/2018 - 04/30/2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Urbanismo
EBko politika sektoreak: 
Azpiegiturak, hirikoa
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Atlantikoa
Proiektuaren iraupena: 
2011 - 2015
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Bero-boladak eta kanpoko beste klima-gertakari batzuk
Gaikako sektoreak: 
Clima futuro
Gobernanza
Urbanismo
EBko politika sektoreak: 
Hirikoa
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Atlantikoa
Proiektuaren iraupena: 
2017 - 2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Bosques
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Salud
Urbanismo
EBko politika sektoreak: 
biodibertsitatea, arriskuak gutxitzea, osasuna, azpiegiturak, baliabide hidrikoen kudeaketa, hirikoa.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Atlantikoa
Proiektuaren iraupena: 
01/01/2015 - 12/31/2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Salud
Urbanismo
EBko politika sektoreak: 
Biodibertsitatea, Osasuna, Azpiegiturak, Hirikoa
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Atlantikoa
Proiektuaren iraupena: 
01/04/2021 - 30/04/2023
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Biodibertsitatearen gaineko inpaktuak
Bero-boladak eta kanpoko beste klima-gertakari batzuk
Lehorteak
Gaikako sektoreak: 
Salud
EBko politika sektoreak: 
Osasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
06/01/2004
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Gaixotasun eta bektoreak
Bero-boladak eta kanpoko beste klima-gertakari batzuk
Gaikako sektoreak: 
Clima futuro
Clima pasado y actual
Recursos hídricos
EBko politika sektoreak: 
Biodibertsitatea, arriskuak gutxitzea, baliabide hidrikoen kudeaketa
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
09/01/2017-6/30/2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Urritasun hidrikoa
Gaikako sektoreak: 
Energía
Gobernanza
Recursos hídricos
Riesgos naturales y población
Urbanismo
EBko politika sektoreak: 
Arriskuak murriztea, baliabide hidrikoen kudeaketa, hirikoa
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
04/01/2018 - 12/31/2025
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Uholdeak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Recursos hídricos
Riesgos naturales y población
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza eta basogintza, arriskuak gutxitzea
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
08/01/2015 - 31/12/2022
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Urritasun hidrikoa
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Bosques
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza eta basogintza.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
07/01/2019 - 6/30/2024
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Clima futuro
Clima pasado y actual
EBko politika sektoreak: 
Arriskuak gutxitzea
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
01/01/2017 - 12/31/2025
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Grey o infraestructurales
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Urritasun hidrikoa
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Fauna
Flora
EBko politika sektoreak: 
Biodibertsitatea
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
01/01/2013 - 12/31/2015
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Urbanismo
EBko politika sektoreak: 
Lurralde-antolamendua/Hirikoa.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Atlantikoa
Proiektuaren iraupena: 
2018 - 2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
EBko politika sektoreak: 
Basoa, bioaniztasuna, hirikoa, osasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Atlantikoa
Proiektuaren iraupena: 
2010-2015
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Clima futuro
Clima pasado y actual
EBko politika sektoreak: 
Bestelakoak (KA agertokiei buruzko ikerketa)
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2016
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Bosques
Flora
EBko politika sektoreak: 
Biodibertsitatea
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
01/01/2018 - 12/31/2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Recursos hídricos
Urbanismo
EBko politika sektoreak: 
Baliabide hidrikoen kudeaketa, hirikoa
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Atlantikoa
Proiektuaren iraupena: 
2018 - 2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Uholdeak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Bosques
Recursos hídricos
Riesgos naturales y población
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza eta basogintza, arriskuak murriztea
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2017-2021
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Bosques
Riesgos naturales y población
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2019-2024
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Gaixotasun eta bektoreak
Bero-boladak eta kanpoko beste klima-gertakari batzuk
Lehorteak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2019-2024
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Baso eta lurren degradatzea
Lehorteak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Bosques
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2019-2024
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Baso eta lurren degradatzea
Lehorteak
Gaikako sektoreak: 
Bosques
Fauna
Flora
Riesgos naturales y población
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza eta basogintza, bioaniztasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2016-2021
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Clima pasado y actual
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza eta basogintza, bioaniztasuna, arriskuak murriztea, finantza-sektorea, osasuna, azpiegiturak eta ur-baliabideen kudeaketa, hiri-baliabideak, etab.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Atlantikoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2017-2025
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Bosques
Fauna
Flora
Riesgos naturales y población
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza eta basogintza
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2014-2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza eta basogintza
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2016-2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Clima pasado y actual
EBko politika sektoreak: 
Biodibertsitatea
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Atlantikoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
01/01/2016 - 12/31/2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Recursos hídricos
EBko politika sektoreak: 
Baliabide hidrikoen kudeaketa, bioaniztasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2013-2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Uholdeak
Lehorteak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Bosques
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza eta basogintza, bioaniztasuna, arriskuak murriztea, finantza-sektorea, osasuna, azpiegiturak eta ur-baliabideen kudeaketa, hiri-baliabideak, etab.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
2018-2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Fauna
Flora
Gobernanza
Recursos hídricos
Riesgos naturales y población
Salud
Turismo
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza eta basogintza-sektorea, biodibertsitatea, arriskuak gutxitzea, osasuna, baliabide hidrikoen kudeaketa.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
03/01/2019 - 6/30/2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Bero-boladak eta kanpoko beste klima-gertakari batzuk
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Clima futuro
Clima pasado y actual
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Turismo
EBko politika sektoreak: 
Biodibertsitatea, klima eta turismoa.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
11/01/2016
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Bero-boladak eta kanpoko beste klima-gertakari batzuk
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Gobernanza
Urbanismo
EBko politika sektoreak: 
Hirikoa, azpiegiturak
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Atlantikoa
Proiektuaren iraupena: 
2016 - 2017
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza eta bioniztasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
Gauzatzen
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Lehorteak
Gaikako sektoreak: 
Clima futuro
Riesgos naturales y población
Turismo
EBko politika sektoreak: 
Beste batzuk (neguko turismoa)
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
2013-2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lehorteak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2017-2020
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Riesgos naturales y población
EBko politika sektoreak: 
Osasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Atlantikoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2016-2017
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Ciencia participativa
Flora
EBko politika sektoreak: 
biodibertsitatea, zientzia parte-hartzailea.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Atlantikoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
01/01/2017
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Sentsibilizazioa eta ingurumen-hezkuntza
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Riesgos naturales y población
EBko politika sektoreak: 
arriskuak gutxitzea
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
05/01/2018 - 4/30/2022
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Baso eta lurren degradatzea
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Turismo
EBko politika sektoreak: 
Biodibertsitatea, hezkuntza.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Atlantikoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
11/01/2017 - 12/31/2021
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Sentsibilizazioa eta ingurumen-hezkuntza
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Urritasun hidrikoa
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Fauna
Flora
Turismo
Urbanismo
EBko politika sektoreak: 
Biodibertsitatea.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
06/01/2017 - 12/01/2022
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Biodibertsitatearen gaineko inpaktuak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Educación y sensibilización
Energía
Turismo
Urbanismo
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza eta basogintza.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
01/01/2015
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Bero-boladak eta kanpoko beste klima-gertakari batzuk
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Clima futuro
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza, basogintza.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
01/01/2017 - 12/31/2017
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza eta basogintza, bioaniztasuna, arriskuak murriztea, ur-baliabideak eta hiri-baliabideak kudeatzea, etab.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2018-2024
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
EBko politika sektoreak: 
Beste batzuk (energia)
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
2017-2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Urbanismo
EBko politika sektoreak: 
azpiegiturak, hirikoa.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Atlantikoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
10/01/2019 - 5/31/2022
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Grey o infraestructurales
Klimaren eragin mota: 
Baso eta lurren degradatzea
Gaikako sektoreak: 
Riesgos naturales y población
EBko politika sektoreak: 
Arriskuak murriztea, azpiegiturak
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
2016-2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Uholdeak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Riesgos naturales y población
EBko politika sektoreak: 
Arriskuak murriztea, azpiegiturak
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
2018-2020
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Uholdeak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Recursos hídricos
EBko politika sektoreak: 
Baliabide hidrikoen kudeaketa
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
1/1/2018 - 1/31/2028
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Bosques
Clima futuro
Clima pasado y actual
Fauna
Flora
Recursos hídricos
EBko politika sektoreak: 
biodibertsitatea, arriskuak gutxitzea, baliabide hidrikoen kudeaketa.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Atlantikoa
Proiektuaren iraupena: 
01/01/2010 - 05/05/2021
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Uholdeak
Ekaitzak

Geoatarira sartu

 

 

 

 

Sartu

KLIMAREN ALDAKETAREN PIRINIOETAKO BEHATOKIA

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - Espainia

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Harremanetan jarri