LIFE MIDMACC proiektuaren emaitzek erakusten dute zuhaitz-eremuek larretan duten garrantzia klima-aldaketara egokitzeko

Hemen zaude

LIFE MIDMACC proiektuaren emaitzek erakusten dute zuhaitz-eremuek larretan duten garrantzia klima-aldaketara egokitzeko

  • 21 Feb

Europako hegoaldeko mendialdeak oso sentikorrak dira klima-aldaketarekiko. Mediterraneoko erdi-mendiko eremuetan, erabilgarri dauden ur-baliabideak pixkanaka murriztu dira azken hamarkadetan, klima-aldaketaren ondorioz. Zehazki, lehorterik luzeenak eta latzenak, bero-boladen maiztasun eta intentsitate handiagoarekin batera, gero eta kalteberagoak dira baso-suteen eta gainbehera fenomenoaren aurrean. Gainera, belaunaldien arteko errelebo-faltagatik lurraldearen erabilera tradizionalak pixkanaka uzteak mosaikoko paisaien galera orokorra eragiten du, klima-muturrekiko erresilienteagoa. Testuinguru horretan, LIFE MIDMACC proiektuak (Mid-mountain adaptation to climate change) egokitzeko estrategia zehatzak aplikatu ditu Pirinioetako hegoaldeko (Iberiar penintsulako iparraldea) 3 eremu estrategikotan, paisaia kudeatzeko teknika berritzaileen bidez.

Proiektuak hainbat egokitzapen-estrategia ezarri ditu Errioxa, Aragoi eta Kataluniako probintzien Pirinioen aurreko lurraldean.

Proiektuaren ondorio nagusiak

1. Sastraka-fenomenoak eragindako larreak berreskuratzea, sastrakak kenduta eta abeltzaintza estentsiboa sartuta:

Larreak berreskuratzeko, froga pilotu erakusleak Mediterraneoko mendi ertainaren bi gune adierazgarritan egin dira: Errioxan (San Roman de Cameros eta Ajamil de Cameros) eta Aragoin (La Garcipollera). Abian jarritako ekintzen artean, sastrakak mekanikoki kendu dira eremu adierazgarrietan, eta jarraipena eta kontrola egiteko lurzatiak jarri dira, larreen berreskurapena ebaluatzeko, klima-aldaketari aurre egiteko neurri gisa. Zehazki, ardien abeltzaintza-kargek larreen ekoizpenean eta kalitatean duten eragina ebaluatu da, landare-espezieen aberastasuna eta osaera aztertuz, bai eta elikadura-kalitatea, biomasaren produktibitatea eta balio pastorala ere.

Helburua ganadua kudeatzeko estrategia aurkitzea da, ekosisteman eragin positiboak maximizatzeko, eta, aldi berean, inpaktu negatiboak minimizatzeko.

Lursail esperimentalak La Garcipolleran (Aragoi)

Paisaiari dagokionez, egokitzapen-estrategia horrek hobekuntza nabarmenak ekarri ditu tratatutako eremuetako paisaia mosaikoan mantenduz, habitaten aniztasuna nabarmen handituz. Hezetasun-edukiaren analisiek eta eredu hidrologikoen emaitzek klima-aldaketaren erresilientzian hobekuntza nabarmenak erakusten dituzte, baliabide hidrikoen hornidura handiagoaren bidez. Arro mailan +%12raino irits daitezke aztertutako arro hidrografiko osoari aplikatuz gero, sute-arriskua murrizteaz gain.

Partzela-eskalan, erabilitako tratamenduek nabarmen hobetu dute lurzoruen kalitatea, lurzoruko karbono organikoaren eta nitrogenoaren edukia nabarmen handituz. Gainazaleko jariatze-urak ere gora egin du larreetan, higadura-tasa handitu gabe (ur urdina).

Bestalde, tratatutako larreek ere hazi egin dute belar-espezieen estaldura, abeltzaintza-kargarik gabeko aldameneko eremuekin alderatuta.

Larreak kudeatzeko MIDMACC estrategiei lotutako analisi sozioekonomikoei dagokienez, analisiek kostu aldakorrak ematen dituzte sastrakak garbitzeko jardueretan, eta kostu horiek asko alda daitezke lurraren ezaugarrien eta sastrakadiaren arabera.

Kontsulta ezazu MIDMACC 21 entregagaia informazio gehiagorako.

Azterketa horren emaitzen azpian abeltzainek beren ustiategiak ekonomikoki bideragarri egiteko dituzten zailtasunak daude, belar-sastrakak kentzeak dakarren kostu gehigarria dela eta. Beraz, horien aplikazioa Europako dirulaguntzen mende dago.

Kontsulta ezazu MIDMACC 8zk.ko entregagaia informazio gehiagorako.

 

2. Basoak kudeatzeko teknikak sartzea, baso-suteak prebenitzeko, abeltzaintza estentsiboa erabiliz:

Baso-kudeaketako proba pilotuak Mediterraneoko mendi ertainaren adierazgarri diren baso-eremuetan ezarri dira, hala nola pinu beltzeko baso batean (Pinus nigra) eta makaleko baso batean (Populus nigra), La Garcipollera finka esperimentalean (Aragoi), eta artadi batean (Quercus ilex), Requesenseko finkan (Katalunia). Aplikatutako baso-kudeaketako ekintzak batez ere soiltze selektiboetan eta sastrakak kentzean oinarritu dira, zuhaitzen dentsitatea murrizteko eta tamaina handiagoko zuhaitzekin egitura helduak sustatzeko. Horrela, erregaiaren jarraitutasuna eta sute-arriskua murriztu nahi dira, larreen garapena erraztu, lurzoruaren irradiazio handiagotik abiatuta, eta, aldi berean, abeltzaintza-kudeaketa hobetu nahi da, kasu honetan behi-aziendarena.

Lurzati esperimentalak Requesens-en (Katalunia)

Paisaiari dagokionez, baso-praktika moldagarri horien aplikazioak erakutsi du basoen kalteberatasuna nabarmen murriztu dela, bai baso-suteen arriskuaren aurrean, bai lehorteen aurrean. Tratatutako baso-masen egoera fisiologikoari dagokionez lortutako hobekuntza nabarmenak ere eragin positiboa izango luke baso-izurriekiko erresistentzian, haien eragina eta iraunkortasuna murriztuz.

Ildo horretan, aplikatutako baso-praktikei esker (oihanpeko soiltzea eta soiltzea eta behi-aziendak birsortzeko irizpideen arabera sartzea), basoaren balio ekologikoa hobetu ahal izan da, asalduren aurrean erresilientzia handituz.

Lursailaren eskalan, proiektuko baso-esperientzia pilotuetan, ingurumen-parametroen jarraipenak (lurzoruaren hezetasuna, infiltrazioa, higadura, larreen ekoizpena eta kalitatea, ingurumen-baldintza orokorrak, hazkundea eta basoaren egoera fisiologikoa) erakutsi du tratatutako lursailetan lurzoruko ur-eskuragarritasuna handitu egin dela, bereziki larreak dituzten lurzatietan.

Landaredian ere ur-edukia handitu egin dela egiaztatu da, batez ere udan. Landarediaren eduki hidrikoa hobetzeak sukoitasuna murriztea dakar, eta, oro har, kudeatutako baso-masen osasun-egoera nabarmen hobetzea, eta, horren ondorioz, haien erresilientzia handitzea.

Aplikatutako baso-praktika egokitzaileen azterketa sozioekonomikoaren azpian, a priori elementu erabakigarri bat dago, hau da, artzaintza-kudeaketa tratatutako basoetan integratzeko beharra, epe ertainean jarduketen eraginkortasunari eusteko.

Oro har, baso-jardueren kostuak (batez ere argiak eta argiak) lurraren ezaugarrien eta sastraken araberakoak dira zuzenean. Berriz ere, Mediterraneoko mendi ertaineko basogintza-sektorean ere Europako dirulaguntzekiko mendekotasun handia dago kudeaketa ziurtatzeko, eta, gainera, ia ez dago pizgarririk mendi erdiko baso mediterraneoak kudeatzeko. Gainera, azpimarratzekoa da Mediterraneoko mendi ertaineko larreetan zuhaiztiak egoteak duen garrantzia, ganadua udako gogortasunetatik babesteko eta tenperatura altuek eragindako estres fisiologikoa saihesteko. Hala ere, Nekazaritza Politika Bateratuak ez ditu jasotzen arboladiak dituzten larreak sektorearengandik dirulaguntzak jaso ditzaketen eremutzat.

Kontsultatu MIDMACC entregagaia, 9. zk., informazio gehiagorako

 

3.Mendialdeetan mahastiak sartzea eta berreskuratzea:

Mahastien kasuan, aplikatutako estrategia Kataluniako (DO Empordá eta Llívia) zein Errioxako (Tudelilla eta Clavijo) mahastietan nekazaritza-praktika birsortzaileak sartzea izan da.

Mahastietan (lurzoruko estalkiak, terrazan edo maldan, horma-hesian edo edalontzian) hainbat ezarpen-denboratan (jardunean dauden mahastietan, ezarpen berriko mahastietan eta lehengoratzeko mahastietan) testatutako nekazaritza kudeatzeko jardunbideei esker, mendi ertainetan klima-aldaketara egokitzeko estrategia horren funtsezko elementuak argitu ahal izan dira.

Mahastietako lursail esperimentalak (Katalunia)

Paisaiaren eskalan, hutsarteak berreskuratzeak eta mahasti berriak ezartzeak mosaikoan paisaia hobetzea ekarri du, habitaten aniztasuna handituz eta, ondorioz, baso-suteak izateko arriskua murriztuz. Esku hartutako eremuen erresilientzia ekologikoa hobetzeaz gain, mahastiek balio natural handia ematen baitiete eremu horiei, komeni da aipatzea balio erantsi handiko produktu bat lortzeak dakarren potentziala, hala nola mahatsa mendi ertaineko eremu horietan.

Lursailaren eskalan, lurzorua landare-estalkiekin kudeatzeko teknika kontserbatzaileak sartzeak zerikusia du lurzoruko materia organikoaren eta landareek zuzenean asimilatu ditzaketen mikronutrienteen edukia nabarmen handitzearekin. Era berean, teknika horrek mikrobio-aniztasun handiagoa ematen dio landare-lurzoru sistemari, eta, horren ondorioz, nutrienteak hobeto trukatzen dira, ura gehiago atxikitzen da, lurzoruaren higadura-maila txikiagoa da eta, azken batean, produktibitatea handitzen da.

Bestalde, terrazako mahasti helduek karbono organikoaren eta nitrogenoaren maila handiagoa dute maldan dauden landaketetan baino, eta higadura hidrikoaren ondorioz lurzorua gutxiago galtzen dute.

Azkenik, azpimarratu behar da mahastien proba pilotuetan, lehendik sastrakak edo larreak zeuden eremuetan kontserbazio-kudeaketako tekniken bidez ezarri berri diren mahastien probetan, mikrobioen dibertsitatea nabarmen hobetzen dela.

Azterketa sozioekonomikoari dagokionez, nabarmendu beharreko lehen elementua zera da, estalkia duen lurzoruaren kudeaketa kontserbatzailerako teknikak erabiltzeak dakartzan kostuen merkatzea, lurzoruaren ohiko maneiuari dagokionez (landare-estalkirik gabe).

Kontsulta ezazu MIDMACC 21 entregagaia informazio gehiagorako.

Ez dago ekonomia diferentziarik els dos sistemes estudiats-en artean (espatllera i en got ardoa). L 'altitud de les vinyes, en canvi, major cost d' implantació i manteniment bat dakar. Hala ere, nekazarien arteko lankidetza-sistemek (gastu jakin batzuk mankomunatzea eta jarduera jakin batzuk koordinatzea) nabarmen laguntzen dute mahastiak kudeatzeko eta ezartzeko gastuak murrizten. Ildo horretan, mendiko ardoen marka partekatua sortzea edo mendiko kooperatibak sortzea neurri eraginkorrak dira kostuak merkatzeko eta diru-sarrerak handitzeko.

 Kontsulta ezazu MIDMACeko 10. zenbakia informazio gehiagorako.

4. Sektore anitzeko ebaluazioa, esperientzia pilotuen aplikazioak arro hidrografiko baten espazioan duen eragina kalkulatzeko

Ekintza honen helburua izan da arro hidrografikoaren mailan proba pilotuen emaitzak eskalatzea, jarduketa horiek lurralde-eskala zabalago batean aplikatzearen eragin positiboa zenbatesteko.

Zehazki, lurzoruaren erabilera-aldaketak aztertu ziren 3 azpiarrotan. Haien bilakaera kontuan hartuta, etorkizuneko agertokiak sortu ziren baso-kudeaketako eta larreak sortzeko/mantentzeko esperientzia pilotuetan oinarrituta. Hirugarren etapan, aldez aurretik kalibratutako eredu eko-hidrologiko bat aplikatu zen (RHESSyS), simulatutako 3 arroetako bakoitzeko uraren erabilgarritasunean eta landaredian agertoki konbinatuek (klimatikoak eta lurzoruaren erabilerak) arroan duten eragina ebaluatzeko.

Simulazioen emaitzek erakusten dutenez, baso-kudeaketaren eta larreen kudeaketaren ondoren aztertutako 3 arroetan, +%10 eta +30 bitarteko hobekuntza nabarmenak daude baliabide hidrikoen egungo erabilgarritasunean. MIDMACC kudeaketa-ereduak hiru arro horiei aplikatuz gero, etorkizunean ere hobetu egingo litzateke antzeko magnitudea duen ur-erabilgarritasuna, baita klima-egoera ezkorrenak kontuan hartuta ere.

MIDMACC 17. entregagaia kontsultatu informazio gehiagorako.

MIDMACC esperientzien emaitzetatik, ondorio garrantzitsuak ateratzen dira mendi-eremuetako abeltzaintzaren eta baso-kudeaketaren rolari dagokionez. Jarduera horiek mantentzea eta klima-aldaketara egokitzeko irizpideen arabera egokitzea funtsezkoa da gizarteari zerbitzu ekosistemikoak emateko, hala nola kalitatezko baliabide hidrikoak.

Bestalde, klima-aldaketak berekin dakar ohiko kudeaketa-praktikak egokitzea, ekosistema agrosilvopasterilen erresilientzia handitzeko eta animalien ongizate-maila egokiak mantentzeko.

Ildo horretan, klima mediterraneoan zuhaitzen azpian larreak egotea funtsezkoa da animalien ongizaterako hilabeterik beroenetan, horrela itzalguneak aurkitzen baitituzte babesteko.

Proiektuaren partaideak hauek dira: Ikerketa Ekologikoen eta Baso Aplikazioen Zentroa (CREAF, bazkide nagusia), Pirinioetako Ekologia Institutua (IPE-CSIC), Nekazaritzako Elikagaien Ikerketa eta Teknologia Institutua (IRTA), Klima Aldaketaren Kataluniako Bulegoa (OCCC), Zaragozako Unibertsitatea (Unizar), Errioxako Unibertsitatea eta Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa.

 

KLIMAREN ALDAKETAREN PIRINIOETAKO BEHATOKIA

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - Espainia

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Harremanetan jarri